Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše schválil můj pozměňovací návrh, který zaručuje obcím, že jejich stavební úřady na dvojkách a jedničkách nebudou existovat z milosti Ministerstvo pro místní rozvoj (pokud je dá do vyhlášky). To by je tak v budoucnu mohlo zrušit pouze na základě zákona, nikoli, kdy se mu zamane, jak je v návrhu zákona. Rozhodující pro přijetí mého pozměňovacího návrhu bude ovšem plénum.

01

ÚPV o stavebním zákoně