Dne 22. května 2023 vydá plénum Ústavního soudu nález Pl. ÚS 22/22 o tom, zda mají vlády jako orgán moci výkonné právo určovat odměny členům zastupitelstev, jak činí již od prvních svobodných voleb v roce 1990 tj. již 33 let, či nikoli, zda tak činí v souladu s Ústavou či nikoliv. Dle mého právního názoru vlády tím, že si uzurpují právo určovat odměny v samosprávě, postupují protiústavně, protože tím popírají Ústavou dané právo na samosprávu.

Podnět k Ústavnímu soudu ke zrušení částí zákonů o obcích, o krajích a o Hlavním městě Praze, podala skupina 24 senátorů (zde), za kterou mám tu čest jednat já. Podnět je dostupný zde.

Podnět bude úspěšný, pokud ho podpoří minimálně 9 soudců Ústavního soudu (v současné době je plénum pouze 12členné, 3 soudcům skončil mandát).

us_platyus_platy_pl

ÚS rozhodne – určují vlády odměny zastupitelům v souladu s Ústavou?