us
Skupina 24 senátorů, za které mám tu čest jednat, podala ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. Jádrem stížnosti je skutečnost, že je dlouhodobě narušena dělba moci a právo na samosprávu, když o odměnách členů zastupitelstev rozhoduje vláda.
Video je zde.
Celý text ústavní stížnosti je zde.
Podpisová listina je zde.
Ústavní stížnost – odměny zastupitelů