Senát schválil před 2 měsíci zákon č. 71/2023 Sb., kterým se měnila mimořádná valorizace důchodů v zákoně č. 155/1995 Sb. Podle mého právního názoru (mé tehdejší vyjádření zde) a nejen mého (12 senátorů PROTI, 12 se zdrželo a 12 nehlasovalo) a proti doporučení Ústavně-právního výboru protiústavně (neústavní použití legislativní nouze a retroaktivita). Proto jsem podal podnět ke zrušení tohoto zákona k Ústavnímu soudu. Protože se mi však nepodařilo získat k podnětu 17 podpisů senátorů (zákonné minimum), byl jsem nucen podnět vzít zpět, Více v mém vyjádření zde. Text podaného a poté zpětvzatého podnětu je zde.

Mé vyjádření pro Českou televizi a další novináře zde (video z mobilu).

Valorizace důchodů – podnět a jeho zpětvzetí na ÚS