ct

Ústavní soud České republiky vyhověl všemu podstatnému v návrhu 24 senátorů, které jsem měl tu čest zastupovat, a zrušil oprávnění vlády určovat odměny obecním a krajským zastupitelům jako protiústavní. Jedná se vlastně o rekord, protiústavně stanovovalo platy zastupitelům všech 16 vlád celých 30 let od vzniku České republiky a její Ústavy. Ústavní soud chce, aby nadále platy zastupitelům určoval zákon v závislosti na průměrné mzdě. Video pro ČT na FB zde.

Pl. ÚS 22/22 zde.

Předcházející článek je zde.

35 34 33 32 31

41

Vítězství u Ústavního soudu – odměny zastupitelů