komise_senat

Vzhledem k tomu, že již na Silvestra 2020 vyšlo ve Sbírce zákonů rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny 2021, které se budou konat 8. a 8. října, nelze po nálezu Ústavního soudu v novele, na které se musí shodnou Poslanecká sněmovna a Senát, ani měnit volební kraje (např. na jeden obvod) ani stanovovat kvóra pro koalice (např. dvoučlenné 7 %, tříčlenné 9 %).

Pokud se tak stane, má případný stěžovatel (na neústavnost voleb) po volbách velkou naději, že uspěje u Nejvyššího správního soudu, tím spíše, že kterákoli politická strana či hnutí či koalice může kdykoli podat od data vyhlášení kandidátní listiny (i neúplné třeba s jedním jediným jménem, doplnit lze do 60 dnů před volbami). V takovém případě by byl úspěch případné stížnosti u Nejvyššího soudu jistotou. A že koalice, které nebudou mít před volbami jistotu překročení navýšeného kvóra, podají (byť neúplné) kandidátní listiny před tím, než novela volebního zákona vyjde ve Sbírce zákonů, je taktéž jistotou.

S tímto svým právním názorem jsem vystoupil na zasedání Komise pro Ústavu ve středu 10. února, kde byli navíc přítomni poslanci téměř všech stran. Jsem velmi rád, že se Komise s názorem ztotožnila a s tímto názorem komise vystoupil následně i předseda komise Zdeněk Hraba na tiskové konferenci zde.

Bohužel si však vůbec nejsem jist, zda to pochopili všichni přítomní poslanci. Zatímco volební kraje snad podle většinové vůle poslanců zůstanou, ohledně koalic dosud většinově poslanci vystupovali s tím, že kvóra pro koalice chtějí zavést. Pokud na tom budou trvat i nadále a Sněmovna to schválí, schválí tak Sněmovna protiústavní novelu. Neumím si představit, že by se k ní Senát přidal.

P.S.: Komise pro Ústavu mě zvolila svým místopředsedou, je to pro mě velká čest.

Volby 2021: Nelze měnit ani obvody ani kvóra pro koalice