1. Zákony
2. Rozpočtové určení daní a Liberec
3. Frýdlantsko – Turów a státní hranice
4. Rozvoj měst a obcí
5. Školství
6. Zachování veřejné dopravy, pošty a další služeb
7. Podpora změn ústavních zákonů

 

1. Zákony

Připomínkování zákonů došlých z Poslanecké sněmovny a vlastní zákonodárná činnost Senátu je gró práce každého senátora, ať chce nebo nechce. Chci v této práci vykonat maximum, snažit se odplevelit nesmysly, které se v návrzích zákonů došlých z Poslanecké sněmovny objeví. Snažit se, aby novely stávajících zákonů či zákony nové nezhoršovaly stávající právní stav připomínající někdy spíše právní džungli. A v případě, že dojdu k názoru, že s novelizovaným či s novým zákonem není všechno v pořádku, nebudu váhat dát ho spolu s kolegy k posouzení Ústavnímu soudu.

2. Rozpočtové určení daní a Liberec

Příděl pro města a obce z rozpočtového určení daní je stěžejní pro jejich rozvoj, neboť je to rozhodující přísun peněz do jejich pokladen. Před několika málo lety se podařilo dosáhnout u obcí jejich podstatného zvýšení. U obcí senátního okrsku Liberce zpravidla o cca 2 tisíce Kč (o cca 25 %) na obyvatele, jak je vidět z tabulky z údajů ze stránek Ministerstva financí (po změně RUD 2013/ před změnou RUD 2012 v tis. Kč).

Bílá (9,4/7,8), Bílý Potok (9,6/7,5), Bulovka (9,7/7,8), Černousy (8,7/7,3), Český Dub (9,4/6,8), Čtveřín (8,1/6,7), Dětřichov (9,1/6,9), Dlouhý Most (8,7/6,6), Dolní Řasnice (10,1/7,3), Frýdlant (9,4/7,3), Habartice (9,1/6,7), Hejnice (9,7/7,0), Heřmanice (9,1/7,6), Hodkovice nad Mohelkou (9,0/6,6), Horní Řasnice (11,3/9,5), Jeřmanice (8,0/6,7), Jindřichovice pod Smrkem (9,6/7,6), Kobyly (10,8/7,3), Krásný Les (9,5/7,6), Kunratice (10,2/7,6), Lázně Libverda (9,7/7,6), Lažany (7,9/6,5), Liberec (9,9/9,8), Mníšek (9,8/7,2), Nové Město pod Smrkem (9,0/6,8), Oldřichov v Hájích (8,8/7,4), Paceřice (8,9/6,6), Pěnčín (9,1/6,9), Pertoltice (9,3/7,7), Proseč pod Ještěděm (8,8/7,3), Příšovice (8,5/6,6), Radimovice (7,7/6,3), Raspenava (9,3/7,1), Soběslavice (8,8/7,3), Stráž nad Nisou (8,6/6,5), Svijanský Újezd (8,9/6,8), Svijany (7,9/6,5), Sychrov (10,6/7,6), Šimonovice (8,0/6,7), Višňová (9,3/7,4), Vlastibořice (8,6/7,1), Žďárek (8,3/6,9).

Z tabulky je také vidět, že je v obvodu jen jedna výjimka, a to samotné krajské město, kde navýšení činilo jen 100 Kč/obyv. (o 1 %). Nedobré postavení Liberce, jakožto pátého největšího města v republice, vynikne ještě o to více v porovnání s největšími městy v republice: Praha 29,2, Brno 17,4, Ostrava 17,4, Plzeň 17,4, Liberec 9,9. Přitom Liberec zajišťuje v obdobném rozsahu služby jako Brno, Ostrava i Plzeň včetně městské dopravy, divadel, zoologické či botanické zahrady a dalších.

Z pozice senátora budu podporovat veškeré iniciativy směřující k dalšímu navýšení podílu měst a obcí, samozřejmě budu proti jakýmkoli pokusům o jejich případné snižování a především vyvinu úsilí k tomu, aby se podstatně navýšil podíl Liberce (ale pochopitelně ne na úkor ostatních obcí) a ten se tak přiblížil v tomto ohledu ke druhému až čtvrtému největšímu městu v republice.

3. Frýdlantsko – Turów a státní hranice

Turów

Problém hrozící z plánovaného rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów je akutní. V případě rozšíření a prohloubení těžby hrozí katastrofální úbytek spodních vod v celé oblasti Frýdlantska. Již v době psaní těchto řádků probíhají jednání snažící se záměr Polska zvrátit a v případě, že takováto jednání budou probíhat ještě v době mého zvolení, zapojím se do nich tak, jak mně to bude umožněno. Jsem si však vědom, že zlomit záměr Polska bude velmi obtížné, ne-li nemožné. A pokud se ukáže, že to nemožné je, tak vidím svůj hlavní úkol v boji (a bude to boj) za patřičné kompenzace. Ty vidím, co se vody týče, ve vybudování infrastruktury vodovodního řadu v celé oblasti, kde úbytek vody a tím i vyschnutí studen hrozí. Bude to tedy boj o mimořádné dotace státu v řádu miliard.

Státní hranice – pokud nebude pozdě

Česká republika má vrátit Polsku území o stejné rozloze jaká získala při „rovnání“ hranic v roce 1958, tj. 368 ha. Ovšem jinde než tehdy, a to mimo jiné také na Frýdlantsku. V současné době je situace žhavá, přesný výčet pozemků je ovšem tajný. Pokud nebude pozdě a nebude rozhodnuto do senátních voleb, chci učinit vše, co bude v mých silách a jako senátor se spolu s místními pokusit zabránit odevzdání pozemků na Frýdlantsku. Pokud bude pozdě, tak alespoň pomoci dosáhnout řádné kompenzace.

4. Rozvoj měst a obcí

Chci podporovat všestranný rozvoj měst a obcí. Proto chci v Senátu pracovat ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který se danou problematikou zabývá nejvíce a nejpodrobněji. Chci úzce spolupracovat s organizacemi, která města a obce zastupují, a to jak se Svazem měst a obcí, tak se Svazem místních samospráv.

5. Školství

Jako člověk, který má za sebou dlouholetou praxi v základním a poté ve středním školství si myslím, že se budu moci kvalifikovaně vyjadřovat k otázkám školství. Rád budu též přijímat podněty zezdola od škol a jejích ředitelů a budu podporovat veškeré iniciativy, které změní ostudné poslední místo pedagogů v žebříčku odměňování vysokoškoláků.

6. Zachování veřejné dopravy, pošty a další služeb

i v těch nejmenších obcích

Chci podporovat rozvoj veřejné dopravy a především pak zachování dopravní obslužnosti i do těch nejmenších obcí ze zákona. Obdobně chci podporovat i zachování pošt v obcích, kterým v posledních letech opakovaně hrozilo a hrozí rušení. Stejně tak chci postupovat i ve vyskytlých dalších ohroženích pro ty nejmenší obce.

7. Podpora změn ústavních zákonů

Změna ústavních zákonů je velmi obtížná a komplikovaná. Jeden senátor je v takových změnách skutečně jen zrníčkem písku. Přesto zde uvádím dva příklady, kdy návrh na změnu ústavního zákona určitě podpořím.

Přímá volba starostů a primátorů

Je to hrozný rozpor. Občané činí za vše zodpovědného starostu (primátora) a on přitom nemůže sám prakticky nic. Proto jsem pro přímou volbu starostů, přímo zvolený starosta by měl pravomoce současné rady. Ať má starosta i pravomoce i zodpovědnost. Nad ním bude jen zastupitelstvo. Nechci však přímou volbu tak, jak ji navrhuje pan prezident, který říká, že starostou má být ten, kdo v komunálních volbách získá nejvíce hlasů při volbách do zastupitelstva. V komunálních volbách totiž volič nevolí jednoho kandidáta, ale ix, například v Liberci 39 kandidátů. A volič přece nechce, aby se těch 39 favoritů stalo 39 starosty, chce starostu jen jednoho. A proto musí být volba starosty taková, kde volič bude volit kandidáta jen jednoho jediného. Tak, jak je to v přímých volbách starostů ve všech okolních zemích, kde mnou navrhovaný model dávno funguje. Žádné zastupitelstvo se pak nebude moci věnovat vnitřním bojům, jak odvolat starostu, ale bude moci jen pracovat navenek.

Obecné referendum

V souvislosti s Brexitem vypukla v nejvyšších patrech domácí politiky doslova panika. „Obecné referendum nikdy, občané tomu nerozumí, ještě by nám odhlasovali Czexit“. Takovýto postoj k občanům je ovšem zcela nepřijatelný a podkopává samé základy demokracie. Vždyť bez těch samých občanů by žádný politik nebyl nikdy nikam zvolen. V logice těchto argumentů by nemohlo žádné demokratické zřízení vůbec existovat, ale byli by jen osvícení diktátoři. Na druhou stranu obecné referendum musí sloužit jen pro ta nejvýznamnější a nejzásadnější rozhodnutí. Musí mít svá tvrdá pravidla, například by pro jeho úspěšnost muselo být 50 % ze všech oprávněných voličů (tedy nejen těch, kteří hlasovat skutečně budou). Ale tu možnost, změnit zásadní věci nástrojem přímé demokracie, mít občané musí. I kdyby to v důsledku mělo znamenat Czexit. Šanci na úspěch budou mít takováto referenda jen tehdy, když trpělivost občanů s rozhodnutími politiků přetečou veškeré meze.