win

Mé vyjádření k tzv. windfall tax (daň z neočekávaných příjmů) na Plénu Senátu je k dispozici zde. Bohužel většina senátorů (38 z 55 hlasů) po několikahodinové diskusi schválila tento zákon bez mého pozměňovacího návrhu, aby se tato daň dělila podle rozpočtového určení daní (RUD), tzn. část výnosů byla i pro obce a kraje. Neprošel ani obdobný pozměňovací návrh kolegy Vladislava Vilímce (ODS).

winct

Již před plénem jsem poskytnul po jednání Ústavně-právního výboru své vyjádření České televizi (na FB zde).

Windfall tax. A co obce a kraje?
Tagy: