Zákon 3x a dost má mojí plnou podporu a byl schválen i mým hlasem. Musí skončit doba, kdy ti, kteří páchají jeden přestupek za druhým a žijí jen z dávek, jsou beztrestní. Pokud bude zákon schválen, budou donuceni sankce za přestupky platit i oni (strhnou se jim z dávek, u notorických přestupkářů a neplatičů zároveň dokonce hned 1x a dost).

3x

Přepis mého vystoupení (video zde):

Vážený pane předkladateli, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, máme ze sněmovny návrh zákona, který má takový populární lidový název – třikrát a dost, zabývá se přestupky a vymahatelností finančních sankcí za ně.

Obecně platí, že znakem právního státu je rovnost před zákonem a vymahatelnost práva. Tento návrh se právě zabývá tou vymahatelností práva v podobě vymahatelnosti finančních sankcí. Musím ovšem zdůraznit, že tato problematika není nijak nová. Je to problém, který trápí obrovské množství občanů a také obrovské množství starostů v jejich obcích, kdy jedni páchají také přestupky, ale s nějakou mírou. Pokud, tak zaplatí sankci. Druzí páchají přestupky v míře nebývalé a neděje se jim za to nic. Proto není divu, že v politickém hnutí STAN vznikl v programu přijatém v roce 2017 pro parlamentní volby, který je dodnes samozřejmě platný, takový návrh mnohem tvrdších sankcí. Sice ne finančních, ale přímo na trestný čin. Tzn. pokud se někdo dopustí třikrát přestupku, bude hodnocen jako trestný čin. Cituji z programu politického hnutí STAN z roku 2017. Sekce Vláda práva: Právo na straně slušných a poctivých. Nejen u drobných krádeží, ale i u dalších přestupků (například přestupků proti občanskému soužití) prosadíme princip třikrát a dost! Třetí totožný přestupek v určité době by soud posoudil jako trestný čin.

Návrh, který se ovšem dostal do sněmovny, je tedy, jak už jsem říkal, mnohem slabší v tomto smyslu. Zde se jedná v uvozovkách jen o finanční sankce. Ale už to, co si dalo hnutí STAN do programu, jasně říká, jaký je to problém, jak starosty trápí a občany trápí. Jak je nutné ho řešit.

Nyní tedy k samotnému návrhu.

S přestupky je to tak, když někdo spáchá přestupek, buď dostane domluvu, nebo sankci. Tu dostávají všichni. Ale co se děje, když sankci neuhradí? Pokud se jedná o člověka, který je živen pouze ze své mzdy nebo ze svého platu, tak se mu úřady na mzdu nebo na plat dostanou a ze mzdy nebo z platu je mu sankce stržena. Pokud se jedná třeba o soukromého podnikatele, tak se úřady dostanou na jeho bankovní účet a také je mu sankce stržena. Co ale s těmi, kteří nepracují, nemají ani mzdu, ani plat, kteří nemají účty a pouze přijímají sociální dávky? Nestane se jim bohužel nic. To není rovnost při vymahatelnosti práva. Je to tak, funguje to tak a je to špatně, je to naprosto špatně. Protože ti, kteří pracují a vydělávají peníze a platí daně, ti musí sankci zaplatit. Ti, kteří z daní těch prvních dostávají dávky, nezaplatí nic. To je prostě naprosto špatně. Proto samozřejmě návrh, který je předložen, podporuji jako senátor, podporuji ho jako starosta. Nemůžu jinak, protože nerovnost se musí odstranit. Aspoň částečně. Ten návrh není dokonalý. Zabývá se pouze pravomocemi obecních úřadů z obcí, s obecním úřadem, u pověřené obce, tzn. u takzvaných trojek. Jsou ovšem přestupky, které řeší, ne všechny, ty školské ne, ale ty ostatní řeší i dvojky, někdy i jedničky. Tam ta pravomoc není v návrhu zákona, což je podle mého názoru chyba. Proto jsem připravil i pozměňovací návrh, kde by se začlenily všechny úřady.

Nicméně v hlasování o zamítnutí budu hlasovat pro zamítnutí, protože aspoň částečně by bylo hotovo. Jak se říká, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. A protože by bylo jasné, že aspoň ta velká část přestupků bude prostě postižitelná. Já jsem v argumentaci odpůrců tohoto přijetí slyšel argumenty, že je ten návrh zákona protiústavní apod., že je diskriminační. Jak je diskriminační? Není diskriminační. Pouze ten, kdo nezaplatil, tak se mu sankce odebere úřednickým postupem. Kdyby ten, kdo žije jen z dávek, sankci dostal, postupoval řádně, tak by ji zaplatil sám dobrovolně, také z těch dávek. Z čeho jiného, když nic jiného nemá? Ale prostě on se dopustil přestupku. Nikdo nenutí nikoho, aby přestupky páchal. Takže naopak je teď diskriminace přesně opačná. Že je diskriminován ten, už jsem to říkal, kdo pracuje, komu se to dá strhnout. Ne ten, kdo nepracuje a nedá se mu strhnout nic.

Proto ještě jednou opakuji, jednoznačně to podporuji, budu hlasovat pro zamítnutí, nicméně pokud se dostane na pozměňovací návrhy do podrobné debaty, pak budu navrhovat pozměňovací návrh, aby tuto pravomoc měly všechny obecní úřady, ne jen ty trojkové.

Protože je to stanovisko, které zajímá starosty po celé republice, já jsem si dovolil, neboť jsem člen a 1. místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, tuto problematiku probrat včera po poledni na mimořádném zasedání předsednictva politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Všichni členové předsednictva Starostů pro Liberecký kraj, kteří na zasedání byli, podporují jednomyslně tento princip třikrát a dost. Podporují to, aby byly sankce vymahatelné, když to nejde, když to někdo nezaplatí dobrovolně, tak aby to platilo pro všechny. Je pravda, že v tomto návrhu zákona je dokonce možnost v některých případech i po prvním porušení, když jsou to tzv. beznadějné případy, aby už vymáhal ten úřad. To ovšem považuji za vylepšení té činnosti. Protože tam, kde nemá smysl čekat, ať se to prostě vymůže, kde to nemá jiné předpoklady.

Proto ještě jednou opakuji na závěr, už asi potřetí, podporuji zamítnutí, tedy zpět! Já říkám zamítnutí, podporuji schválení tohoto zákona ve znění tak, jak přišlo z Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Zákon 3x a dost