Jako zpravodaj garančního výboru Ústavně-právního jsem vystoupil k zákonu o digitalizaci. K zákonu bych neměl připomínek, kdyby do něj nebyl vložen přílepek poslance Marka Bendy (ODS). Takovéto přílepky dle nálezu Ústavního soudu nemají v zákonech co dělat. Tento tam ovšem zůstal – proti mé vůli… (video zde).

dig

Stenozáznam:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr zde sdělil, čeho se tento zákon o digitalizaci, když to zjednoduším, týkal. A to zjednodušení zakládání a vzniku kapitálových společností, nová definice překážek výkonu funkce člena voleného orgánu, veřejných rejstříků a dalších. Proti tomuto v ústavně-právním výboru nebylo námitek. Nicméně rozhořela se debata o jedné věci, o které tady bylo mluveno, která s nařízením EU, podle které nebo podle směrnice EU, podle které tento zákon vznikal, nemá nic společného, a sice pozměňovacího návrhu Marka Bendy na prodloužení vyhledávání dlužníků v insolvenčním rejstříku pomocí rodných čísel. Tuto pedagožku napadla cenná senátní legislativa, která označila tuto část jako přílepek. S tím, že tam citovala Ústavní soud, který přílepky do zákona nepřipouští. Nicméně po delší debatě těsnou většinou ústavně-právní výbor doporučuje Senátu Parlamentu České republiky projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Dopředu však garantuji, že pokud by prošel návrh zákona do podrobné rozpravy, tak ten pozměňovací návrh, aby přílepek byl ze zákona odstraněn, podám, protože si myslím, že by se Ústavní soud měl respektovat a přílepky by neměly v zákoně co dělat. Děkuji za pozornost.

Zákon o digitalizaci a přílepek