Zákon o státní sociální podpoře byl dle senátní legislativy ve sněmovně schválen s řadou protiústavně přijatých přílepků. Protože si stále (dle zkušenosti z poslední doby) asi naivně myslím, že Senát má být strážcem ústavnosti, navrhl jsem zamítnutí zákona. Video zde.

a4

Stenozáznam:

„Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Přečtu jen úryvky ze zprávy naší legislativy. Úryvky. Původní vládní návrh zákona byl zcela překryt komplexním pozměňovacím návrhem VSP a řadou dalších pozměňovacích návrhů, mám na mysli ve sněmovně. Přijetí uvedených změn formou pozměňovacích návrhů, kdy je vyloučeno klasické meziresortní připomínkové řízení a širší odborná diskuse, lze jen stěží považovat za vyhovující požadavkům na dobrou tvorbu práva. Vzniká otázka, zda nedošlo k nepřípustnému vybočení z prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům v podobě extenzivního překročení předmětu projednávaného návrhu zákona, zda se nejedná o tzv. přílepky. Ty jsou ústavně nepřípustné, to všichni víme. Možná naivně se pořád domnívám, že by Senát měl být strážcem ústavnosti, i když už se tady množí případy, kdy tomu tak nebylo. Protože já se nemůžu prostě smířit s tím, že opětovně ze sněmovny přichází návrhy, které tomu odporují, tak dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.“

 

Zákon o sociální podpoře a přílepky