Měl jsem v liberecké kanceláři návštěvu, s kterou jsem dokázal diskutovat a diskutovat, naslouchat a naslouchat. Byl jí pan Michal Krchňák, člověk mimořádně sečtělý, jazykově vybavený a moudrý. Setkání s ním mě mimořádně obohatilo.

mk2 mk

Ze senátorské kanceláře