Radimovice – hasičská soutěž

Radimovice – hasičská soutěž

  Radimovice pořádají každoročně velkou hasičskou soutěž v hasičském sportu za účasti desítek soutěžních družstev mužů a žen.  Byl jsem opět letos již tradičním účastníkem v tradičním termínu (i minulé dva „covidové“ ročníky se uskutečnily leč v termínu posunutém) a

Na exkurzi v Senátu jsem přivítal studentky a studenty University třetího věku TUL.  Jejich zájem o to, co se v Senátu projednává, a o to, jak Senát vlastně funguje, byl enormní. Ptali se skutečně na všechno a vše je zajímalo. V

O podporovaných zdrojích energie

O podporovaných zdrojích energie

Zpravodajoval jsem návrh zákona O podporovaných zdrojích energie. Pro jeho potřebnost, aby se alespoň snížila současná energetická krize, jsem za Ústavně-právní výbor Senátu doporučil jeho schválení (což se posléze i stalo), nemohl jsem však opomenout nekvalitu jeho právního provedení, na které

Výstava Paměť národa

Výstava Paměť národa

Bylo pro mě velmi milé se setkat a naslouchat pamětníkům z Libereckého kraje, na setkání a vernisáži, které uspořádala liberecká pobočka Paměti národa. Pamětníci již sice na místě nečekají, ale panely a celá výstava ano. Kdo přijde na 5. květen,